Tin Tức - Sự Kiện

“Viên kim cương xanh” trên bản đồ du lịch thế giới

03-06-2019

“Viên kim cương xanh” trên bản đồ du lịch thế giới

Quảng Bình thực sự như “Viên kim cương xanh” trên bản đồ du lịch thế giới với những giá trị huyền bí cần được khám phá.